Sunuş
Nitel Araştırma Çalıştayının odağında iki konu yer almaktadır. Birincisi, Türkiye’de nitel araştırmaların genel görünümünün tartışılmasıdır. Artık ülkede nitel araştırmayla ilgili çok sayıda kitap yazılmakta ve çevrilmektedir. Bu yöntemle yürütülen bilimsel araştırma sayısında büyük artış görülmektedir. Dahası, yöntem farklı disiplinlerden çok sayıda programın müfredatına girmektedir. Bu hızlı gelişimin yanında bazı nitelik sorunlarını da getirdiği açıktır. Bunların yapıcı eleştirilere konu edilmeleri gerekmektedir.

Çalıştayın ikinci amacı, katılımcıların uygulamaya ilişkin deneyimlerini paylaşmalarına ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Bu anlamda her yıl bir ana tema belirlenmektedir. Çalıştayın ilkinin düzenlendiği 2021 yılının ana teması “nitel örnek olay çalışması” idi. Çalıştay, ilk gün Nitel Örnek Olay Çalışmaları ile ilgili toplu oturumlarda ve ikinci gün herhangi bir nitel desen ile yürütülmüş bildirilerin tartışıldığı yuvarlak masalarda, toplam 103 katılımcı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu yılın ana teması ise “Etnografik Araştırma”dır. Bu yıl da uzman araştırmacılar bu konuda birikimlerini genç araştırmacılarla paylaşacaklar ve devam eden çalışmalar tüm katılımcların katkılarıyla geliştirilme imkanı bulacaktır.

Çalıştayın öngörülen yararı sağlaması dileğiyle….

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.