Amaç ve Kapsam
Çalıştayın amacı, nitel yöntem konusunda kavramsal ve görgül bilgi açısından belli bir düzeye ulaşmış ancak hala kendini geliştirme ihtiyacı duyan araştırmacıların bir araya geldiği, bilgilerini ve tecrübelerini paylaştığı, birlikte öğrendiği bir süreci inşa etmektir. Bu sayede nitel araştırmalara ilişkin Türkiye bağlamına özgü sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması, nitel yöntem kullanılarak üretilen makalelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Nihai olarak ise bu makalelerin uluslararası saygın dergilerde yayın sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Nitel araştırmanın birbiriyle ilişkili olan bileşenlerden (tasarım, veri toplama, analiz, güven-vericilik gibi) oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, nitel yöntem kullanarak yürüttükleri makalelerinde bu bileşenlerden herhangi birisi için geliştirme talebinde bulunan araştırmacılar bu çalıştayın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Merkezinde yönetim ve örgüt çalışmaları olmak ile birlikte ilgili diğer sosyal bilim (sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme ve felsefe vb. gibi) disiplinlerindeki araştırmaların yöntemsel ve görgül sorunları hakkında bilgi paylaşımını artırmanın amaçlandığı bu çalıştaya, sürmekte olan çalışmalarını geliştirmeyi düşünen araştırmacılar davetlidir.

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.