Bildiri Yazım Kuralları

Open Conf Sistemine Bildiri Nasıl Yüklenir?

Çalıştaya bildirileri ile katılmak isteyen araştırmacıların “Online Bildiri Yükleme Sistemi” üzerinden “tam metin gönderim son tarihine” kadar çalışmalarını yüklemeleri gerekmektedir. Gönderilecek metinlerin a) araştırma sorusu, b) araştırmanın amacı ve arka planı, c) veri kaynakları, d) veri toplama ve analiz yöntemi ve e) araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgileri içermesi gerekmektedir.
Gönderilecek dosya i) bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, e-posta adresini içeren kapak sayfası, ii) bildiri (tam) metni, iii) çalıştaydan yöntemsel olarak almak istenilen katkı ve iv) kaynakça olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır. Bildiri metinlerinin kaynakça hariç 5000-6000 kelime uzunluğunda olması beklenmektedir. Genişletilmiş özetlere bildiri sahibinin nitel yöntemin hangi yönüne dair geri bildirim ve katkı almak istediklerini belirtmeleri, çalıştay oturumlarında tartışmaları yönlendirmesi açısından önemlidir.
Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Bildirilerin yazım, metin içi alıntı ve kaynakça düzeninde American Psychological Association (APA) 7. Sürümü benimsenmelidir.

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.