İşleyiş Mantığı
Çalıştayın amacı, nitel yöntem ile ilgilenen araştırmacıların bir araya geldikleri, bilgilerini ve tecrübelerini paylaştıkları, “birlikte öğrendikleri” bir süreci inşa etmektir. Bu anlamda, tecrübeli hocalarımızın deneyimlerinden de yararlanarak, "özellikle" genç araştırmacıların nitel araştırma ile ilgili hem kavramsal hem de pratiğe ilişkin bilgi birikimini bir araya gelerek paylaştıkları ve tartıştıkları bir atmosferi sağlamayı amaçlıyoruz. Çalıştayın kurgusu da bu doğrultuda oluşturulmuştur.
Çalıştay iki günden oluşmaktadır. Çalıştayın ilk günü, interaktifliği içinde barındıracak şekilde eğitim ve bilgi-tecrübe paylaşımı odaklı toplu oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. İkinci gün ise kabul edilen bildirilerin her biri için oluşturulan eşanlı yuvarlak masalarda katılımcıların katılmak istedikleri ilgili bildiriyi önceden okudukları ve geribildirim sundukları daha özel tartışmaların yapıldığı oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. Her yıl çalıştayın bir ana teması belirlenir ve bu tema sadece ilk günkü "eğitim ve bilgi-tecrübe paylaşımı odaklı" olarak gerçekleştirilecek olan toplu oturumların çerçevesini oluşturmaktadır. Ancak belirlenen tema ikinci gün yuvarlak masa tartışmalarına konu olacak bildiriler için bir kısıt oluşturmamaktadır; herhangi bir desen ile yürütülmüş tüm nitel çalışmalar çalıştayın kapsamına dâhildir.

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.