Duyurular

II. NİTEL ARAŞTIMALAR ÇALIŞTAYI – 2022

14-15 EKİM 2022

 KABUL EDİLEN ÇALIŞMALAR 

 

Çalışma Adı ve Yazar

1.

Hibrit Örgütlerde Yönetsel Sorunlar Ve Çözüm Stratejileri: Kurumsal Mantiklar Perspektifi İle Niteliksel Bir Çalişma

Mehmet Metehan Çetintaş (Bursa Uludağ Üniversitesi)

İlhan Alyay (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Kerim Karadal (Bursa Uludağ Üniversitesi)

 

2.


Netflix Twitter Hesaplarinin Abd Ve Türkiye Özelinde Karşilaştirilmasi Ve Kullanilan Strateji Farkliliklarinin Belirlenmesi

Arş. Gör. Aslı Güven (Akdeniz Üniversitesi)

 

 

3.

Pandemi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme

 Dr. Ayşe Polat (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

 Arş. Gör. Zübeyde Demircioğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

 Dr. Hüseyin Küçükali (İstanbul Medipol Üniversitesi)

 

 

4.


Yönetim Eğitiminin Düşünümsel Perspektifle Değerlendirilmesi: Eleştirel Bir Otoetnografi Denemesi

Doç. Dr. Ayşegül Özbebek Tunç (İstanbul Üniversitesi)

Arş. Gör. Oya Zincir (İstanbul Üniversitesi)

 

 

5.

Bir Din Değiştirme Çalışması: Japon Müslümanlar

 Arş. Gör. Elif Büşra Kocalan (Hitit Üniversitesi)

 

 

 

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.